Αυτό ήταν λοιπόν

Αυτό ήταν λοιπόν, ρυμουλκήθηκε και ο ΣΥΡΙΖΑ στα μνημόνια. Το χθεσινό κείμενο (της 20ης Φεβρουαρίου 2015) όσων συμφωνήθηκαν στο Eurogroup δεν αφήνει καμία αμφιβολία. Οι αδικίες των μνημονίων δεν αίρονται και όλες οι πολιτικές και αυτής της κυβέρνησης θα χρειάζονται την έγκριση της τρόικας που τώρα θα αποκαλούνται “θεσμοί”. Μία από τα ίδια δηλαδή, με το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ να καθίσταται κενό γράμμα.
Να δούμε τώρα πόσοι θα καταπιούν την κάμηλο ισχυριζόμενοι ότι “δεν είναι αυτό που νομίζουμε” και πόσοι με αξιοπρέπεια θα συνεχίζουν να υπερασπίζονται τις πολιτικές τους αρχές και τις δεσμεύσεις.

Υ.Γ  Θα μπορούσε να διατηρεί κανείς ακόμα κάποιες ελπίδες ότι ίσως αλλάξουν αυτά που δεν έχουν “δημοσιονομικό κόστος” : διαφάνεια, δικαιοσύνη, δημόσια διοίκηση. Οι επιλογές προσώπων του βαθέως κράτους και της διαπλοκής σε θέσεις κλειδιά, δεν επιτρέπουν όμως ιδιαίτερη αισιοδοξία.

OΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΟΥ EUROGROUP

Το Eurogroup επαναλαμβάνει την εκτίμησή του για τις αξιοσημείωτες προσπάθειες προσαρμογής που έχουν γίνει από την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό.
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων εβδομάδων είχαμε μαζί με τους Θεσμούς, έναν εντατικό και εποικοδομητικό διάλογο με τη νέα ελληνική κυβέρνηση και σήμερα καταλήξαμε σε κοινό έδαφος.

Το Eurogroup σημειώνει, στο πλαίσιο της υπάρχουσας διευθέτησης, το αίτημα της Ελλάδας για παράταση της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης, η οποία διέπεται από μία σειρά δεσμεύσεων.

Ο σκοπός της επέκτασης είναι η επιτυχής ολοκλήρωση της αξιολόγησης στη βάση των όρων της υπάρχουσας διευθέτησης (συμφωνίας), και με την καλύτερη δυνατή χρήση της υπάρχουσας ευελιξίας που θα επιθεωρηθεί από κοινού με τις ελληνικές αρχές και τους θεσμούς.

Η παράταση αυτή θα παράσχει επίσης τη γεφύρωση του χρόνου για τις συζητήσεις προς μία πιθανή επόμενη διευθέτηση (συμφωνία) μεταξύ του Eurogroup, των θεσμών και της Ελλάδας.

Οι ελληνικές αρχές θα παρουσιάσουν μία πρώτη λίστα των μεταρρυθμιστικών μέτρων, βασισμένων στην τρέχουσα συμφωνία, έως το τέλος της Δευτέρας 23 Φεβρουαρίου.

Οι θεσμοί θα παράσχουν μία πρώτη άποψη για το κατά πόσον αυτά είναι επαρκή για να υπάρξει ένα έγκυρο σημείο έναρξης για την επιτυχή ολοκλήρωση της αξιολόγησης.

Η λίστα αυτή θα διευκρινισθεί περαιτέρω και μετά θα συμφωνηθεί με τους θεσμούς στα τέλη Απριλίου.

Μόνο με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης αυτής της παρατεινόμενης συμφωνίας από τους θεσμούς θα επιτραπεί την εκταμίευση της δόσης που απομένει από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) και τη μεταφορά των κερδών του 2014 από τα ελληνικά ομόλογα που διακρατούν οι κεντρικές τράπεζες της ευρωζώνης (SMP). Και τα δύο χρειάζονται εκ νέου έγκριση από το Eurogroup.

Εν αναμονή της αξιολόγησης από τους θεσμούς, το Eurogroup συμφωνεί ότι τα κεφάλαια που είναι διαθέσιμα ως απόθεμα του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (HFSF) θα πρέπει να παραμείνουν δεσμευμένα από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) και εκτός της δικαιοδοσίας τρίτου μέρους κατά τη διάρκεια της περιόδου παράτασης της δανειακής σύμβασης (MFFA). Τα κεφάλαια αυτά θα είναι διαθέσιμα καθ όλη τη διάρκεια της επέκτασης της δανειακής σύμβασης και μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών και το κόστος των αποφάσεων. Θα αποδεσμευτούν μόνο με αίτημα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Υπό αυτό το φως, καλοσωρίζουμε τη δέσμευση των ελληνικών αρχών να εργαστούν σε συμφωνία με τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς θεσμούς και εταίρους. Στο πλαίσιο αυτό, υπενθυμίζουμε την ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Συμφωνούμε επιπλέον ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα συνεχίσει να παίζει το ρόλο του.

Οι ελληνικές αρχές εξέφρασαν την ισχυρή δέσμευσή τους να διευρύνουν και να εμβαθύνουν τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που στοχεύουν στη βελτίωση της ανάπτυξης και των προοπτικών απασχόλησης, διασφαλίζοντας σταθερότητα και ανθεκτικότητα του δημοσιονομικού τομέα και ενισχύοντας τη κοινωνική δικαιοσύνη. Οι ελληνικές αρχές δεσμεύονται να εφαρμόσουν μακροπρόθεσμες μεταρρυθμίσεις για την πάταξη της φοροδιαφυγής και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης. Σε αυτό το πλαίσιο, οι ελληνικές αρχές υπόσχονται να χρησιμοποιήσουν με το βέλτιστο τρόπο τη συνεχιζόμενη διάθεση τεχνικής βοήθειας.

Οι ελληνικές αρχές επαναλαμβάνουν την αδιαμφισβήτηση δέσμευσή τους να τηρήσουν τις δανειακές υποχρεώσεις προς όλους τους πιστωτές, πλήρως και έγκαιρα.

Οι ελληνικές αρχές δεσμεύονται επιπλέον να διασφαλίσουν τα πρέποντα πρωτογενή πλεονάσματα ή τα οικονομικά έσοδα που απαιτούνται για τη βιωσιμότητα του χρέους, σύμφωνα με την απόφαση του Eurogroup του Νοεμβρίου του 2012. Οι θεσμοί θα λάβουν υπόψιν τις οικονομικές συνθήκες του 2015 για τον στόχο του πρωτογενούς πλεονάσματος του 2015.

Υπό το φως αυτών των δεσμεύσεων, καλωσορίζουμε ότι σε έναν αριθμό τομέων, οι προτεραιότητες της ελληνικής πολιτικής μπορούν να συνεισφέρουν σε μια ενίσχυση και καλύτερη εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας. Οι ελληνικές αρχές δεσμεύονται να απόσχουν από κάθε ανατροπή μέτρων ή μονομερείς αλλαγές στις πολιτικές αυτές και στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που θα είχαν αρνητικές συνέπειες στους δημοσιονομικούς στόχους, στην οικονομική ανάκαμψη ή τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, όπως αξιολογούνται από τους θεσμούς.

Επί τη βάσει αυτού του αιτήματος των δεσμεύσεων των ελληνικών αρχών , των συμβουλών των Θεσμών και της σημερινής συμφωνίας, θα ξεκινήσουμε τις εθνικές διαδικασίες με σκοπό να πετύχουμε μία τελική απόφαση για την επέκταση της τρέχουσας EFSF Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης, για έως και 4 μήνες από το Διοικητικό Συμβούλιο του EFSF.

Προσκαλούμε επίσης τους θεσμούς και τις ελληνικές αρχές να ξεκινήσουν αμέσως την εργασία που θα επιτρέψει την επιτυχή ολοκλήρωση της αξιολόγησης.

Παραμένουμε δεσμευμένοι να παράσχουμε επαρκή υποστήριξη στην Ελλάδα, ωσότου κατακτήσει πλήρη πρόσβαση στην αγορά και εφόσον τιμήσει τις δεσμεύσεις της εντός του συμπεφωνημένου πλαισίου.

 

Eurogroup statement on Greece

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/02/20/eurogroup-statement-greece/

 

Eurogroup, 20/02/2015

Main results

https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/eurogroup/2015/02/20/

 

Τι έλεγε για μνημόνιο, εκλογή προέδρου, ΣΥΡΙΖΑ και Αλέξη Τσίπρα ο Προκόπης Παυλόπουλος

pavlo708

Εκλογή προέδρου από την προηγούμενη βουλή ζητούσε ο Προκόπης Παυλόπουλος, ο οποίος ήταν κατηγορηματικά αντίθετος στις πρόωρες εθνικές εκλογές με αφορμή την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας .

Σε συνέντευξη που μου έδωσε πριν από μερικούς μήνες, χαρακτήριζε την άρνηση του Αλέξη Τσίπρα να ψηφίσει πρόεδρο -άσχετα από το πρόσωπο που θα προτεινόταν- ως έλλειψη σεβασμού στους θεσμούς. Υποστήριζε μάλιστα, ότι αυτή η συμπεριφορά του Αλέξη Τσίπρα θύμιζε τον Γιώργο Παπανδρέου, τον οποίο, όπως έλεγε, θα έπρεπε να θεωρεί παράδειγμα προς αποφυγή και όχι προς μίμηση. Ευχόταν να μη βρεθούν 121 αρνητικές ψήφοι στη Βουλή και να περάσει η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας.
Ποιος να το έλεγε ότι τελικά η άρνηση του Αλέξη Τσίπρα θα υπερίσχυε και λίγους μήνες μετά η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για το αξίωμα του προέδρου θα ήταν εκείνος!

Ο Προκόπης Παυλόπουλος, ωστόσο, πέρα από την κριτική που μπορεί να του κάνει κάποιος για τα χρόνια που άσκησε εξουσία ως υπουργός των κυβερνήσεων της Ν.Δ, θεωρείται ένας μετριοπαθής πολιτικός του χώρου του. Είναι χαρακτηριστικό ότι την περίοδο που η Ν.Δ του Αντώνη Σαμαρά αποφάσισε να πολώσει το κλίμα με τη «θεωρία των δύο άκρων», ο Προκόπης Παυλόπουλος αποστασιοποιήθηκε ξεκάθαρα από αυτήν.
Αν και δεν υπερασπίστηκε την πολιτική του μνημονίου, αντίθετα άσκησε κριτική, παρόλα αυτά το ψήφισε, όπως ψήφισε και τους σχετικούς νόμους που έφερνε η κυβέρνηση Σαμαρά, δηλαδή στην πράξη συναίνεσε στην εφαρμογή αυτής της πολιτικής. Επίσης στον Προκόπη Παυλόπουλο πολλοί χρεώνουν τη διόγκωση του «πελατειακού κράτους» δια προσλήψεων από το παράθυρο.

Έχουν ενδιαφέρον τα όσα είπε στη συνέντευξη που κάναμε το περασμένο καλοκαίρι, ειδικά για τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα. Θα έλεγε κανείς, βλέποντας τα από την απόσταση των μηνών που μας χωρίζουν, ότι αποτελεί ειρωνεία πως τότε ο Προκόπης Παυλόπουλος προειδοποιούσε τον σημερινό πρωθυπουργό να μην παίζει με τον θεσμό της προεδρίας και να σεβαστεί το Σύνταγμα. Να λοιπόν που ο Αλέξης Τσίπρας δεν τον άκουσε και επέμεινε για εκλογές αλλά …ποιος να το έλεγε! Ο πρόεδρος που τελικά πρότεινε ήταν αυτός!

Βασιλική Σιούτη: Κάποιοι ισχυρίζονται ότι το Σύνταγμα έχει γίνει κουρελόχαρτο. Ακόμα κι αν θεωρείτε υπερβολικό το χαρακτηρισμό αυτό, αναμφισβήτητα υπάρχει πρόβλημα. Ευθύνεται η κυβέρνηση ή η τρόικα και οι δανειστές;

Προκόπης Παυλόπουλος: Πολλά δεδομένα, σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του Συντάγματος, έχουν αλλάξει. Το έχω επισημάνει και στον πολιτικό μου λόγο, αλλά και στις παραδόσεις μου στο Πανεπιστήμιο. Ζούμε σε μία εντελώς εξαιρετική κατάσταση. Ποτέ η Ελλάδα σε καιρό ειρήνης, μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και υπό δημοκρατική διακυβέρνηση, δεν έχει ζήσει μια κατάσταση σαν αυτή που βιώνουμε τώρα. Είναι φανερό ότι αυτή η οικονομική και κοινωνική κρίση έχει επηρεάσει και τους θεσμούς αλλά και την εφαρμογή του Συντάγματος. Την ευθύνη τη φέρουν αυτοί που μας οδήγησαν σ’ αυτή την κατάσταση. Από τη μία πλευρά, οι Κυβερνήσεις Παπανδρέου και Παπαδήμου, που αποδέχθηκαν το Μνημόνιο και το εφάρμοσαν χωρίς καμία διαπραγμάτευση. Και, από την άλλη, οι δανειστές που μας επέβαλαν ένα Μνημόνιο, το οποίο προφανώς στηρίχθηκε σε εσφαλμένες βάσεις.

-Κρατάτε μία κριτική στάση απέναντι στο Μνημόνιο, αλλά το έχετε ψηφίσει.

“Αυτά που βιώνει η Ελλάδα σήμερα είναι απότοκα του πρώτου Μνημονίου, το οποίο όχι μόνο δεν ψηφίσαμε, αλλά το καταγγείλαμε. Τότε μάλιστα με άρθρα μου είχα καταγγείλει πρωτόγνωρες στρεβλώσεις του Συντάγματος. Με κορυφαία στρέβλωση το γεγονός ότι η Ελλάδα υπέγραψε τη δανειακή σύμβαση, χωρίς καν να περάσει από τη Βουλή για να κυρωθεί. Μια κατάφωρη παραβίαση του άρθρου 36 του Συντάγματος. Δηλαδή η Ελλάδα, μέχρι να γίνει το PSI, εφάρμοσε μία δανειακή σύμβαση που τη δέσμευσε, η οποία δεν ήρθε ποτέ στη Βουλή να κυρωθεί!”

-Δεν είναι ανοιχτό αυτό το θέμα; Μπορεί ο καθένας να παραβιάζει το Σύνταγμα χωρίς να λογοδοτεί;

“Εγώ θυμάμαι παραμονές των εκλογών του 2012 τη δέσμευση του κ. Σαμαρά ότι θα υπάρξει Εξεταστική Επιτροπή για να δούμε τι συνέβη και φτάσαμε στο Μνημόνιο όπως φτάσαμε. Αντιλαμβάνομαι ότι ζούμε υπό συνθήκες συγκυβέρνησης που έχουν τις δικές τους ανάγκες. Επομένως, ίσως να χρειάζεται λίγος χρόνος ακόμα για να γίνει αυτή η Εξεταστική Επιτροπή. Είναι όμως μία δέσμευση που αναλάβαμε έναντι του ελληνικού λαού. Μία δέσμευση που ο κ. Σαμαράς δεν έχει πάρει πίσω. Περιμένω λοιπόν να την εκπληρώσουμε”.

-Ο κ. Σαμαράς εξελέγη με αντιμνημονιακή ατζέντα το 2012 και μάλιστα προεκλογικά δήλωνε κατηγορηματικά ότι δεν θα συνεργαζόταν με το ΠΑΣΟΚ. Δεν υπάρχει θέμα πολιτικής νομιμοποίησης όταν άλλα υπόσχεσαι προεκλογικά και άλλα πράττεις μετεκλογικά;

“Όχι και θα σας πω γιατί. Ο ελληνικός λαός αποφάσισε ότι δεν θα ήταν αυτοδύναμη κυβέρνηση η ΝΔ. Από εκεί και πέρα τι έπρεπε να γίνει; Να οδηγείται η χώρα αενάως σε εκλογές; Ο κ. Σαμαράς λοιπόν, αφού έτσι αποφάσισε ο ελληνικός λαός, κυβερνάει με τα κόμματα που ήταν αποφασισμένα να συμβάλουν να κυβερνηθεί η χώρα, μ’ έναν και μόνο στόχο: Όχι βεβαίως για να επιβεβαιωθεί –όπως λέει το ΠΑΣΟΚ- η πολιτική του, αλλά για να ξεφύγουμε από τον εφιάλτη στον οποίο μας οδήγησε το ΠΑΣΟΚ του κ. Γ. Παπανδρέου. Ο κ. Σαμαράς λοιπόν τα έλεγε αυτά προεκλογικά, πιστεύοντας ότι θα είχε αυτοδυναμία. Ο κ. Σαμαράς, από την πρώτη μέρα που ανέλαβε, προσπάθησε να διαπραγματευθεί με τους εταίρους. Δυστυχώς δεν βρήκε ανταπόκριση, κυρίως λόγω των εμμονών της Γερμανίας. Τώρα όμως οι εταίροι μας ξέρουν τα λάθη που έκαναν στο Μνημόνιο και που οδηγήθηκε η Ελλάδα…”.

-Δεν έχουν δείξει ότι αυτό τους ενδιαφέρει πάντως…

“Τώρα η Γερμανία είναι υπεύθυνη και γιατί το ένα τρίτο των εδρών του Ευρωκοινοβουλίου ανήκει σε δυνάμεις εχθρικές προς την ευρωπαϊκή ιδέα. Αν συνεχισθεί αυτή κατάσταση κινδυνεύει η ίδια η υπόσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σ’ αυτόν τον τομέα πλέον η Κυβέρνηση έχει συμμάχους. Είναι η Γαλλία, είναι η Ιταλία, είναι άλλες χώρες, οι οποίες αντιλαμβάνονται που οδηγείται η Ευρώπη λόγω της γερμανικής πολιτικής. Καιρός είναι λοιπόν να διαμορφωθούν οι αναγκαίες συμμαχίες, ώστε ν’ αναγκάσουμε τη Γερμανία ν’ αλλάξει τακτική”.

-Είπατε πριν ότι ο Α. Σαμαράς αναγκάσθηκε να συγκυβερνήσει με το ΠΑΣΟΚ γιατί ο λαός δεν του έδωσε την αυτοδυναμία. Ο λαός πάντως δεν τον ανάγκασε να βάλει και στο ΥΠΟΙΚ υπουργό τον Γιάννη Στουρνάρα ο οποίος δεν θεωρεί υπαίτιες τις κυβερνήσεις Παπανδρέου και Παπαδήμου, όπως εσείς, αλλά την κυβέρνηση Καραμανλή.

“Σας θυμίζω την διορθωτική ανακοίνωση του κ. Στουρνάρα, αμέσως μετά. Κάτι είχε πει, το διόρθωσε. Εν πάση περιπτώσει, όποια και αν είναι η άποψη του κ. Στουρνάρα για το θέμα αυτό, δηλαδή ποιος ευθύνεται για το κατάντημα της μνημονιακής πολιτικής, τούτο έχει κριθεί από την ιστορία και τα εκλογικά αποτελέσματα. Όταν ένα κόμμα του 45% ο λαός το φέρνει στο 8%, ελπίζω στο ΠΑΣΟΚ να καταλαβαίνουν τι σημαίνει. Αν δεν το καταλαβαίνουν «κακό του κεφαλιού τους», που λέει ο λαός μας”.

-Γιατί λοιπόν η ΝΔ πρέπει να επιλέγει συνεργάτη των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ για υπουργό Οικονομικών;

“Ο σχηματισμός της κυβέρνησης είναι ευθύνη του πρωθυπουργού. Και ποτέ δεν έκανα κριτική. Ακόμα και στις Κυβερνήσεις Καραμανλή, όταν υπήρχαν επιλογές με τις οποίες εγώ δεν συμφωνούσα, ουδέποτε είχα βγει να τις κατακρίνω. Θα επαναλάβω λοιπόν ότι οι επιλογές των υπουργών είναι ευθύνη του Πρωθυπουργού. Και να σας πω ότι και ο κάθε βουλευτής δεν μπορεί να κάνει ανεξόδως την κριτική του. «Όσα ξέρει ο νοικοκύρης δεν τα ξέρει ο κόσμος όλος». Στο κάτω-κάτω της γραφής ο πρωθυπουργός είναι που κρίνεται στο τέλος για την ορθότητα ή μη των επιλογών του”.

-Μια που αναφερθήκατε στην κυβέρνηση Καραμανλή, της οποίας υπήρξατε υπουργός, να πούμε εδώ ότι ο κ. Κώστας Καραμανλής είχε πει ότι θα περιόριζε τη διαπλοκή, παρόλα αυτά εκείνη παρέμεινε ανεξέλεγκτη.

“Ξεχάσατε ότι η πρώτη ενέργεια της κυβέρνησης Καραμανλή ήταν για το «βασικό μέτοχο»; Που σκόνταψε αυτή; Στο γεγονός ότι χωρίς νομικά επιχειρήματα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και συγκεκριμένα ένας Επίτροπος, ο κ. Τσαρλς Μακρίβι, για τους δικούς του λόγους, αρνήθηκε. Έγινε η προσφυγή στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Δικαστήριο τούτο μας δικαίωσε. Αλλά μας δικαίωσε κάπως αργά, με την έννοια ότι η Κυβέρνηση Καραμανλή ήταν στον τελευταίο χρόνο της. Ο κόσμος δεν το γνωρίζει, αλλά ο νόμος αυτός κρίθηκε συμβατός με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Ιδού λοιπόν πεδίο δόξης λαμπρό σήμερα, για όσους οφείλουν ν’ αγωνιστούν κατά της διαπλοκής, να τον ξαναφέρουν τον νόμο αυτόν προς ψήφιση”.

-Τώρα δεν θα υπάρχει πρόβλημα δηλαδή;
“Όχι και μάλιστα και με τη βούλα του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης”.

-Δεν ήταν περίεργη η άρνηση του Τσαρλς Μακρίβι τότε;

“Πάρα πολύ περίεργη. Έχω μάρτυρα τον πρέσβη κ. Βασίλη Κασκαρέλη που ήταν παρών στη συνάντηση. Όταν άρχισα να αναπτύσσω τα επιχειρήματα, ότι δεν υπήρχε πρόβλημα ασυμβατότητας του ευρωπαϊκού δικαίου με τον συγκεκριμένο νόμο, η απάντηση που μου έδωσε ήταν: «Δεν είναι θέμα νομικό, αλλά έχουμε διαφορά σε επίπεδο πολιτικής». Ότι κατά την πολιτική που χάραζε εκείνη την εποχή η Κομισιόν, δηλαδή, δεν ήταν ανεκτό -σε ό,τι αφορά τον ανταγωνισμό- να ψηφισθεί ένας νόμος όπως εκείνος”.

-Δηλαδή κόπηκε λόγω αντιλήψεων ακραίου νεοφιλελευθερισμού;

“Ακριβώς. Δεν διστάζω να σας πω ότι μου μένουν πολλά ερωτηματικά για τη στάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την εποχή εκείνη. Μην μου πει όμως κανείς ότι δεν αγωνίστηκε ο κ. Κώστας Καραμανλής εναντίον της διαπλοκής. Μην ξεχνάτε τον πόλεμο της διαπλοκής εναντίον του. Δεν υπήρξε ούτε ένα ασήμαντο θέμα που να μην αναχθεί σε «σκάνδαλο». Θυμάστε ποια ήταν τα τρία «σκάνδαλα» που χρέωναν στην Κυβέρνηση Καραμανλή την εποχή εκείνη; Ένα ήταν η Ζήμενς. Τι αποδείχθηκε; Καταπράσινο σκάνδαλο”.

-Ε, όχι μόνο πράσινο, ήταν και γαλάζιο.
“Εντελώς πράσινο. Πείτε μου μια υπόθεση της Ζήμενς που να αφορά υπουργό ή στέλεχος της ΝΔ”.

-Υπήρχε η φιλική σχέση με την οικογένεια Μητσοτάκη, τα τηλεφωνικά κέντρα…

“Θα ποινικοποιήσουμε τώρα τις κοινωνικές σχέσεις; Θα ξεχάσουμε ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε -κι εδώ έχω ένα ερωτηματικό για τη Δικαιοσύνη- ο κ. Θόδωρος Τσουκάτος έχει ομολογήσει ότι τα «πήρανε» από τη Ζήμενς, ότι τα «πήρε» το ΠΑΣΟΚ; Που είναι αυτή η δικαστική υπόθεση; ”

-Εγώ πρέπει να σας κάνω αυτή την ερώτηση.

“Η υπόθεση είναι εκκρεμής. Γιατί όμως δεν προχωρά η Δικαιοσύνη; Ας έρθει η Δικαιοσύνη να μας πει αν είναι ένοχοι ή αθώοι ο κ. Σημίτης με τον κ. Τσουκάτο. Η Ζήμενς είναι ένα πράσινο σκάνδαλο των Κυβερνήσεων Σημίτη, με ένα ΚΥΣΕΑ μπλεγμένο μέχρι το κεφάλι και με έναν, τουλάχιστον, υπουργό του στη φυλακή. Πάμε και στα άλλα. Βατοπέδι: Όχι μόνο δεν αποδείχθηκε τίποτα, αλλά δεν υπήρχε ούτε μία καταδίκη. Και ο κ. Γιάννης Αγγέλου έχει απαλλαγεί με βούλευμα. Συρόταν ο άνθρωπος μέχρι την τελευταία στιγμή αδίκως”.

-Δηλαδή για εσάς δεν υπήρχε «σκάνδαλο Βατοπεδίου»;

“Το Βατοπέδι είναι πλέον γνωστό από ποιο τηλεοπτικό σταθμό και για ποιους λόγους ξεκίνησε. Αποδεδειγμένα. Τρίτο θέμα: τα δομημένα ομόλογα. Πριν λίγες μέρες βγήκε η απόφαση. Είδατε εσείς έστω και υπάλληλο του υπουργείου Οικονομικών -όχι υπουργό, υπάλληλο έστω- να καταδικασθεί; Ισχύει λοιπόν τούτο που είχε πει ο κ. Γιώργος Αλογοσκούφης: Εδώ έχουμε μια υπόθεση με ανθρώπους ανόητους ή και διεφθαρμένους σε επίπεδο ταμείων κι έχουμε αδηφάγες εταιρείες που ήθελαν να βάλουν χέρι στα λεφτά των ταμείων. «Όχι», λέγανε κάποιοι, «ρέει μαύρο χρήμα στα ταμεία της ΝΔ»! Τι αποδείχθηκε; Τίποτα. Έχουμε λοιπόν τρία «σκάνδαλα» που δεν υπήρξαν ποτέ. Και από τα οποία αποδεικνύεται ότι η Κυβέρνηση Καραμανλή πλήρωσε εξαιτίας του «βασικού μετόχου» και του πολέμου της κατά της διαπλοκής. Τα περισσότερα ΜΜΕ στράφηκαν εναντίον της κι ανήγαγαν αυτά τα θέματα σε σκάνδαλα”.

-Οι ψηφοφόροι της Ν.Δ διαμαρτύρονται ότι κουβαλάτε τα βάρη του ΠΑΣΟΚ.

“Η βασική μου διαφωνία με τον κ. Σαμαρά ξέρετε ποια είναι; Ότι οφείλει, ακόμη και απέναντι στον εαυτό του, ο κ. Σαμαράς να πει τι παρέλαβε από το ΠΑΣΟΚ και τι δεσμεύσεις είχαμε, λόγω ΠΑΣΟΚ, αναλάβει. Και, κυρίως, να εξηγήσει ότι συγκυβερνάμε με το ΠΑΣΟΚ διότι έτσι αποφάσισε ο ελληνικός λαός. Όχι για να ολοκληρώσουμε την πολιτική Γ. Παπανδρέου και Λ. Παπαδήμου. Αλλά, όλως αντιθέτως, για να ξεφύγουμε από τον εφιάλτη στον οποίο μας οδήγησαν”.

-Δεν το λέει έτσι ο Πρωθυπουργός.
“Πρόκειται για υπερβολική ευγένεια του κ. Σαμαρά. Ακούω στελέχη του ΠΑΣΟΚ να λένε ότι ακολουθούμε την πολιτική τους…”.

-Και ο κ. Βενιζέλος αυτά λέει.

“Γι’ αυτό κατάντησαν το κάποτε κραταιό ΠΑΣΟΚ σε κόμμα του 8%. Και πανηγυρίζουν από πάνω”.

-Οχι μόνο. Ο κ. Βενιζέλος με το 8% απαίτησε μεγαλύτερη συμμετοχή στην Κυβέρνηση από αυτήν που απέκτησε με το 12%.

“Φαίνεται, όπως σας είπα, ότι οι άνθρωποι δεν έχουν καταλάβει τις αιτίες για τις οποίες το ΠΑΣΟΚ κατέρρευσε. Και με την τακτική που ακολουθούν, η πολιτική μοίρα δεν θα είναι καλή για το κόμμα τους”.

-Είναι δύσκολο να απαντάτε στους ψηφοφόρους σας όταν σας ρωτάνε για τη συγκυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ;

“Από τα πιο δύσκολα ερωτήματα. Και νομίζω ότι μία από τις αιτίες για την πτώση του ποσοστού μας είναι κι αυτό. Ο νεοδημοκράτης ακούει τους υπαίτιους να λένε ότι ακολουθούμε την πολιτική τους! Ο κ. Σαμαράς όμως πήρε την Ελλάδα υπονομευμένη. Το ότι πέτυχε να μηδενιστεί το έλλειμμα –με τις θυσίες του λαού- είναι μεγάλη υπόθεση. Δεν αρκεί όμως”.

-Ο λαός έκανε θυσίες, κάποιοι όμως βγαίνουν κερδισμένοι από την κρίση…
“Πρέπει να γίνουν κι άλλες αλλαγές όπως το χτύπημα της φοροδιαφυγής εκεί που υπάρχει φοροδιαφυγή …” .

-Μα φορολογείται κάποιος που έχει π.χ ένα ακίνητο που δεν του αποφέρει έσοδα και δεν φορολογούνται αυτοί που έχουν τεράστια κέρδη. Και οι αδύναμοι οφειλέτες πάνε φυλακή.

“Μην το λέτε σε έναν άνθρωπο σαν και μένα που κάνει αγώνα για να φύγει η ρύθμιση του κ. Γ. Παπανδρέου και του κ. Γ. Παπακωνσταντίνου, η ρύθμιση του νόμου 3943/2011, με την οποία μπαίνει στη φυλακή όποιος χρωστάει. Δεν μπορεί να θεωρούνται εγκληματίες αυτοί που πραγματικά έχουν αδυναμία πληρωμής, πολλές φορές από υπαιτιότητα του κράτους. Ως δικηγόρος, ήμουν αυτός που πήγε επίσης στο ΣτΕ εναντίον του ΕΕΤΗΔΕ, του «χαρατσιού» του κ. Βενιζέλου. Έτσι βγήκε η απόφαση 1972/2012 της Ολομελείας του ΣτΕ”.

-Να πάμε στο θέμα της εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας. Πιστεύετε ότι θα εκλεγεί από αυτήν τη Βουλή ή θα πάμε σε εκλογές.

“Πιστεύω ότι πρέπει να εκλεγεί Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει «όποιο πρόσωπο και να προτείνετε, δεν θα το ψηφίσω, προκειμένου να πέσει η κυβέρνηση». Θυμίζω λοιπόν στο ΣΥΡΙΖΑ ότι τα ίδια έλεγε ο κ. Γ. Παπανδρέου. Αυτά δεν έλεγε στον κ. Κ. Καραμανλή; Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι λοιπόν ο διάδοχος της νοοτροπίας του κ. Γιώργου Παπανδρέου. Ο κ. Βενιζέλος σήμερα -παρατηρώ μια στροφή- είπε ότι με αυτά που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, παραβιάζει το Σύνταγμα. Έτσι ακριβώς είναι. Μόνο που εκείνη την εποχή έδινε συνεντεύξεις επί συνεντεύξεων για να πείσει τον κόσμο, ότι η τότε στάση του κ. Γ. Παπανδρέου, ήταν θεσμικώς ανεκτή κατά το Σύνταγμα! Λέω λοιπόν να σεβόμαστε τους θεσμούς. Εγώ ότι έλεγα τότε, λέω και σήμερα. Μπορεί να πει το ίδιο ο κ. Βενιζέλος όταν κάνει κριτική στον ΣΥΡΙΖΑ; Φυσικά όχι”.

-Δεν είναι δικαίωμα του ΣΥΡΙΖΑ, ωστόσο, να κάνει ότι θέλει;
“Δεν είναι δικαίωμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να χρησιμοποιεί τους θεσμούς κατά βούληση”.

-Εσείς βλέπετε τον ΣΥΡΙΖΑ να θέλει πραγματικά κι επειγόντως εκλογές; Επειδή δεν φαίνεται εφικτή η αυτοδυναμία αυτή την ώρα.
“Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί τις θέλει, αλλά έτσι συμπεριφέρεται”.

-Αν θέλει, μπορεί να βρει τις 121 αρνητικές ψήφους για να μην εκλεγεί ο Πρόεδρος;

“Ελπίζω όχι, αλλά δεν μπορώ να το ξέρω. Σας θυμίζω: Ένας από τους λόγους για τους οποίους οδηγήθηκε η χώρα τότε, το 2009, σ’ εκλογές δεν ήταν μόνο ότι ο λαός έπρεπε να επικυρώσει μία αλλαγή πολιτικής. Γιατί ο κ. Καραμανλής είπε τι είχε μπροστά του και τι έπρεπε να γίνει. Άρα έπρεπε να έχει νωπή λαϊκή εντολή. Όμως ένας από τους λόγους -δεύτερος αλλά σημαντικός- ήταν ότι δεν μπορούσε ν’ αντέξει η κυβέρνηση Καραμανλή μία εξάμηνη προεκλογική περίοδο όταν έπρεπε να πάρει μέτρα αμέσως. Ο ΣΥΡΙΖΑ δίνει σήμερα δείγματα γραφής. Γιατί η αξιωματική αντιπολίτευση είναι πυλώνας του πολιτεύματος. Έχει θεσμικό ρόλο. Καταλαβαίνει, από τα όσα έκανε ο κ. Γ. Παπανδρέου, πως όταν αντιγράφει τα βήματα του, μπορεί να έχει την ίδια μοίρα με αυτόν και το ΠΑΣΟΚ;”

-Σας θυμίζει δηλαδή ο Αλέξης Τσίπρας τον Γιώργο Παπανδρέου;
“Στο συγκεκριμένο θέμα –και όχι μόνο- δυστυχώς ναι”.

-Πριν από λίγο καιρό ακούγαμε για φλερτ Τσίπρα με καραμανλικούς. Τώρα τελευταία ακούμε για φλερτ Τσίπρα με παπανδρεικούς. Εσάς θα σας ρωτήσω για το πρώτο. Υπήρχε φλερτ του Τσίπρα με Καραμανλή;

“Απολύτως κανένα. Εκτός αν χαρακτηρίσουμε ως φλερτ το γεγονός ότι ο κ. Κ. Καραμανλής είχε άψογες σχέσεις με όλους τους πολιτικούς αρχηγούς . Με τον μόνο που δεν είχε ήταν ο κ. Γιώργος Παπανδρέου. Αλλά αυτό οφειλόταν αποκλειστικώς σε υπαιτιότητα του κ. Γ. Παπανδρέου που ένα πράγμα είχε στο μυαλό του: Πώς να ρίξει την Κυβέρνηση Καραμανλή. Και με την κα Παπαρήγα και με τον κ. Τσίπρα, ο κ. Καραμανλής είχε εξαιρετικές σχέσεις. Το να αναπολεί ο κ. Τσίπρας εκείνες τις μέρες, δεν σημαίνει φλερτ. Μην ξεχνάτε άλλωστε ότι τις μεγαλύτερες διαδηλώσεις εναντίον της Κυβέρνησης Καραμανλή δεν τις έκανε η Αριστερά την εποχή εκείνη. Θα σας θυμίσω τι έκανε ο κ. Παπανδρέου με την περίπτωση της Cosco. Θα σας θυμίσω για τη ΔΕΗ. Για τα ασφαλιστικά ταμεία, όταν ψηφίσαμε νόμο για να τα συνενώσουμε. Δεν θυμόσαστε που έφυγε από τη Βουλή δηλώνοντας ότι αποχωρεί και πήγε στην πλατεία Συντάγματος μαζί με τους διαδηλωτές; Και μετά όταν έγιναν κυβέρνηση προσπάθησαν να κάνουν τους «εκσυγχρονιστές». Λέω λοιπόν στον κ. Τσίπρα: Έχει ένα πολύ καλό παράδειγμα προς αποφυγή, όχι προς μίμηση”.

-Αν στις εθνικές εκλογές -όποτε κι αν αυτές γίνουν- επαναληφθεί ένα αποτέλεσμα παρόμοιο με αυτό των ευρωεκλογών, τι Κυβέρνηση μπορεί να προκύψει; Υπάρχει περίπτωση να δούμε κυβέρνηση εθνικής συναίνεσης με το ΣΥΡΙΖΑ και τη ΝΔ;

“Κανείς δεν μπορεί να προδικάσει το αποτέλεσμα των εκλογών. Για να τα βρει κανείς στην πολιτική όμως, πρέπει να υπάρχουν πραγματικές συγκλίσεις. Το λέω και σ’ εκείνους που θέλουν αλλαγή του εκλογικού νόμου. Στις χώρες που ευδοκίμησε η απλή αναλογική, υπάρχει αυτό που λέμε νοοτροπία συγκλίσεων. Στην Ελλάδα δυστυχώς δεν την έχουμε. Σήμερα π.χ. υπάρχει χαοτική διαφορά αντιλήψεων μεταξύ ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ”.

-Ακόμα κι αν ξέρατε με βεβαιότητα ότι στις επόμενες εκλογές θα ήταν πρώτο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ, πάλι δεν θα συμφωνούσατε με την κατάργηση του μπόνους των 50 εδρών;

“Μα το μπόνους εγώ το θέσπισα, ως υπουργός τότε, λέγοντας στον κ. Γ. Παπανδρέου, που με κατηγορούσε για παραβίαση του Συντάγματος, ότι δεν το κάνω για να είναι κυβέρνηση η ΝΔ, αλλά για να κυβερνηθεί ο τόπος. Το θέμα λοιπόν και τώρα είναι να κυβερνηθεί ο τόπος, και ο ελληνικός λαός αναλαμβάνει την ευθύνη ποιους θα επιλέξει. Όταν ψηφίζει ο καθένας πρέπει να γνωρίζει ποια είναι η συνέπεια της ψήφου την οποία δίνει. Κι αν δεν δώσει αυτοδυναμία σε κάποιο κόμμα, τότε αναγκαστικά πρέπει να γίνουν συνεργασίες. Έτσι λοιπόν μπορεί να χρειασθεί να συμπράξουν και τα αταίριαστα. Αλλά ποια θα είναι η συνέπεια για τον τόπο; Έχουμε περιθώρια για τέτοιους «πειραματισμούς», για τέτοιους αταίριαστους «πολιτικούς» γάμους;”

-Για εσάς ο ΣΥΡΙΖΑ είναι «ακραίο κόμμα», όπως τον χαρακτηρίζουν κάποιοι συνάδελφοί σας;

“Καταρχήν δεν τον χαρακτηρίζει κανείς συνάδελφος «ακραίο κόμμα». Κι αυτή την περιβόητη «θεωρία των δύο άκρων» την υποστηρίζουν κάποιοι, οι οποίοι δεν έχουν σχέση με την ΝΔ. Σέβομαι την άποψή τους, αλλά κινούμαι σε εκ διαμέτρου αντίθετη κατεύθυνση. Είναι αδιανόητο την αξιωματική αντιπολίτευση, αυτή που έχει εκλέξει ως αξιωματική αντιπολίτευση ο λαός, να τη χαρακτηρίζεις «άκρο». Ορισμένα στελέχη της μπορεί να έχουν ακραίες συμπεριφορές ή και εκφράσεις. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αξιωματική αντιπολίτευση και είναι ανάγκη να έχει το δέοντα σεβασμό. Αλλά ας μη δίνουν και κάποιοι αφορμές, διότι βλάπτουν ιδίως τον ΣΥΡΙΖΑ ως αξιωματική αντιπολίτευση”.

-Για τα δημοψηφίσματα ποια είναι η γνώμη σας;
“Το δημοψήφισμα, ως γενικευμένη πρακτική, είναι θεσμός επίσης γενικευμένης άμεσης δημοκρατίας. Ταιριάζει στην ψυχοσύνθεση συγκεκριμένων λαών, πχ της Ελβετίας. Όχι όμως όλων”.

-Μα μπορεί να είναι θέμα ψυχοσύνθεσης η άμεση δημοκρατία;

“Δεν μπορούμε να μεταφέρουμε τους θεσμούς κατά βούληση, εάν δεν υπάρχει πρόσφορο έδαφος για να λειτουργήσουν αποδοτικά”.

-Δεν θα θέλατε δηλαδή εσείς και στη χώρα μας να παίρνει αποφάσεις όλος ο ελληνικός λαός;

“Εξαρτάται για ποιες αποφάσεις μιλάμε”.

-Στη Δημοκρατία υπάρχει λόγος να φοβόμαστε κάτι;

“Φυσικά και όχι. Αλλά αν ήταν τόσο απλά τα πράγματα, τότε όλες οι δημοκρατικές χώρες θα εφάρμοζαν αυτό το μοντέλο της Ελβετίας. Είμαι ο υπουργός ο οποίος θεσμοθέτησα το τοπικό δημοψήφισμα στον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. Το λέω αυτό για να καταλάβετε πόσο πιστεύω στον θεσμό του δημοψηφίσματος. Από το 2006, και για πρώτη φορά στην ιστορία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, έχει εισαχθεί το δημοψήφισμα. Γιατί όμως δεν τον χρησιμοποίησε ποτέ η Τοπική Αυτοδιοίκηση;”

-Άρα η απάντηση είναι ναι κατά περίπτωση; Με επιφυλάξεις;
“Το δημοψήφισμα πρέπει να γίνεται για να υπηρετήσει τη Δημοκρατία. Αν με ρωτάτε κατά πόσο πρέπει κάθε νόμος να περνάει από δημοψήφισμα, θα σας πω ότι και διαδικαστικά δεν γίνεται”.

-Το Μνημόνιο δεν θα ήταν καλύτερο να είχε περάσει από δημοψήφισμα;

“Το Σύνταγμα λέει πώς γίνεται ένα δημοψήφισμα. Αν ήθελε ο κ. Γ. Παπανδρέου εκείνη την εποχή, ας το έκανε. Όταν μπήκαμε όμως. Δεν το έκανε τότε και ήρθε να το προτείνει όταν η Ελλάδα «είχε πέσει στα γόνατα». Ζητούσε τότε από τον ελληνικό λαό να πει τι; Να πάρει την ευθύνη ο ελληνικός λαός για να βγει η Ελλάδα από το ευρώ; Αυτό επιχείρησε να κάνει ο κ. Παπανδρέου προκειμένου ν’ αποτινάξει από πάνω του τις τεράστιες ευθύνες του για τα Μνημόνια. Το Σύνταγμα, όπως είναι σήμερα, είναι «σοφό». Το άρθρο 44 παρ. 1 προβλέπει πότε και πώς μπορεί να γίνει δημοψήφισμα. Δεν έχουμε παρά να το εφαρμόσουμε”.

(Αυτό είναι το μεγαλύτερο μέρος της συνέντευξης που μου έδωσε ο Προκόπης Παυλόπουλος στις 13/6/2014 και δημοσιεύθηκε στο Newpost)

Προσπάθεια ρυμούλκησης του ΣΥΡΙΖΑ

Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2015
00_074_0212201514237609921423857898

Βασιλική Σιούτη

Την πραγματοποίηση σημαντικών βημάτων «προς την κατεύθυνση της σύναψης μιας αμοιβαία αποδεκτής λύσης» αποκάλυψε ο Αλέξης Τσίπρας στις Βρυξέλλες, μετά την πρώτη του συμμετοχή στη Σύνοδο Κορυφής, ξαφνιάζοντας για την ταχύτητα με την οποία είχε προχωρήσει η διαπραγμάτευση, κάτι που δεν ήταν γνωστό, παρά μόνο σε έναν πολύ περιορισμένο κύκλο.

Παρ’όλα αυτά, δεν προχώρησε σε καμία επί της ουσίας ενημέρωση για το περιεχόμενο της διαπραγμάτευσης και κυρίως δεν ενημέρωσε για το ποιες είναι οι μνημονιακές μεταρρυθμίσεις (το περίφημο 70%) που η νέα κυβέρνηση έχει αποδεχθεί. Ομοίως, δεν γνωστοποίησε ποιες είναι αυτές που προτείνει στη θέση του «τοξικού» 30% των μνημονιακών μεταρρυθμίσεων που απορρίπτει. Για το θέμα αυτό υπάρχει πλήρης άγνοια στον ΣΥΡΙΖΑ, αφού τα στελέχη του πληροφορήθηκαν τη νέα θέση της κυβέρνησης όταν την ανέφερε δημόσια ο υπουργός Οικονομικών, Γιάννης Βαρουφάκης. Υπήρξαν μάλιστα και κριτικές τοποθετήσεις από βουλευτές του κόμματος, που είτε ξαφνιάστηκαν, είτε δεν συμμερίζονται τις απόψεις του.

Αυτό που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας στις Βρυξέλλες είναι «το τέλος της τρόικας και των μνημονίων» όπως είπε. Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων για το ποιοι θα εποπτεύουν τη νέα συμφωνία, ανέφερε ότι η τρόικα δεν υπάρχει πια και ότι στη θέση της θα είναι οι τρεις θεσμικοί εταίροι: εκπρόσωποι του ΔΝΤ, της ΕΚΤ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όσο για το μνημόνιο που λήγει στο τέλος του μήνα, είπε ότι θα αντικατασταθεί από το «νέο ελληνικό πρόγραμμα» όπως το χαρακτήρισε, για το οποίο γίνονται οι διαβουλεύσεις με τα κλιμάκια του ΔΝΤ, της ΕΚΤ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Από την πλευρά της γερμανικής κυβέρνησης (για την οποία ο Αλέξης Τσίπρας έχει δηλώσει ότι δεν της αναγνωρίζει ηγεμονικό ρόλο και ότι την αντιμετωπίζει ως μία εταίρο μεταξύ άλλων) επίσης δεν έχει γίνει γνωστό τίποτα σχετικά με το περιεχόμενο της νέας συμφωνίας. Η Άνγκελα Μέρκελ έχει δηλώσει μέχρι τώρα ότι η Ελλάδα είτε θα παρατείνει το υπάρχον πρόγραμμα του μνημονίου, είτε θα υλοποιήσει όλα τα συμφωνηθέντα μέχρι το τέλος του μήνα, που λήγει τυπικά το μνημόνιο. Τα ίδια έχει πει και ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, ο οποίος όμως έχει τοποθετηθεί και στο θέμα της (μετ)ονομασίας του μνημονίου και της τρόικας. Αυτό που έχει δηλώσει -και μάλιστα παραπάνω από μία φορά- είναι ότι δεν θα αλλάξει τίποτα στα όσα έχουν συμφωνηθεί με τις προηγούμενες κυβερνήσεις, εκτός αν η Ελλάδα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα με ισοδύναμα μέτρα, τα οποία θα μπορούσαν να εξεταστούν. Αλλά αυτά, ζητάει να είναι συγκεκριμένα και κοστολογημένα. Οι τεχνοκράτες του Βερολίνου και των Βρυξελλών έχουν αφήσει αρκετές αιχμές μέχρι τώρα ότι δεν έχουν λάβει καμία τεκμηριωμένη γραπτή πρόταση.

Για το ζήτημα των ονομασιών που έχει τεθεί, ο Σόιμπλε έχει πει ότι στο θέμα αυτό μπορεί να κάνει παραχώρηση και να δεχθεί όποιο όνομα θέλει η κυβέρνηση για να αποκαλεί την τρόικα, αφού το όνομα αυτό δεν της αρέσει. Το ίδιο και για το μνημόνιο. Έχει πει επίσης ότι ούτε ο τόπος συνάντησης τον ενδιαφέρει και εάν θέλουν να μην τους συναντούν στην Αθήνα, μπορούν να το κάνουν στις Βρυξέλλες ή αλλού. Αποκάλυψε μάλιστα ότι ήταν δική του πρόταση οι τελευταίες συναντήσεις της τρόικας με την προηγούμενη κυβέρνηση στο Παρίσι, όταν οι τελευταίοι διαμαρτύρονταν πως οι επισκέψεις της στην Αθήνα είχε πολιτικό κόστος.

Οι διαρροές του ΣΥΡΙΖΑ και τι λένε οι δανειστές

Κι ενώ από την πλευρά των δανειστών και «εταίρων» δεν υπάρχει καμία διαρροή σχετικά με το τι «δίνουν» και τι «παίρνουν», από τον ΣΥΡΙΖΑ υπήρξαν διαρροές ότι η κυβέρνηση έχει καταφέρει να πάρει το χρόνο που ήθελε και τη ρευστότητα, να μειώσει το πρωτογενές στο 1,5% και να παραμείνει το θέμα του χρέους στο τραπέζι, ενώ έχει σημειώσει νίκες λένε, στα εργασιακά και το ασφαλιστικό. Επίσης υποστηρίζουν ότι εξασφαλίστηκε η άρση της λιτότητας καθώς και η φορολόγηση των πλουσίων ως μεταρρύθμιση, ενώ δεν θα υπάρχει και επιτήρηση. Κάποιοι αφήνουν να εννοηθεί ότι ο Τσίπρας «τα πήρε όλα» αλλά δεν θριαμβολογεί, για να μην φέρει σε δύσκολη θέση τη Μέρκελ στην ΕΕ.

Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ επίσης δεν αναφέρονται σε καμία υποχώρηση. Ο Αλέξης Τσίπρας ωστόσο, μετά τις εκλογές δεν έχει αναφερθεί καθόλου στην κεντρική θέση του κόμματος για διαγραφή χρέους, ενώ μέχρι και στις προγραμματικές δηλώσεις μιλούσε για ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς και όχι για πλεόνασμα 1,5% , όπως διαρρέουν τώρα (αλλά και όπως έχει αναφέρει ο Γιάννης Βαρουφάκης).

Το θέμα της ελάφρυνσης του χρέους, που παρουσιάζεται ως επιτυχία, υπάρχει στο τραπέζι από το Νοέμβριο του 2012 και έχουν δεσμευθεί οι εταίροι για αυτό-χωρίς όμως να φανούν συνεπείς.

Από την πλευρά των δανειστών δεν μιλάνε δημόσια για μέτρα και περιορίζονται σε δηλώσεις όπως αυτή της Ανγκελα Μέρκελ: «Το πρόγραμμα της Ελλάδας είναι σε ισχύ. Θα πρέπει να επεκταθεί. Ελπίζω να δούμε σύντομα προτάσεις». Δήλωση σε διαφορετικό μήκος κύματος από τις διαρροές του ΣΥΡΙΖΑ, κι έτσι κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει για την ώρα, τι πραγματικά ισχύει.

Ο κ.Γιούνκερ δήλωσε: «Έχουμε ακούσει ότι η ελληνική κυβέρνηση θέλει να ακυρώσει κάποια μέτρα γιατί είναι αντικοινωνικά» και πρόσθεσε ότι αυτά μπορούν να αντικατασταθούν, αρκεί να τους προτείνουν αξιόπιστα ισοδύναμα.
Ακόμα πιο απογοητευτικός όμως, παραμένει για την ώρα ο Γερούν Ντάισελμπλουμ: «Δεν εκταμιεύουμε χρήματα, παρά μόνο όταν υλοποιούνται πρόοδοι και όταν πραγματοποιούνται νέες μεταρρυθμίσεις και αυτό δεν συμβαίνει πλέον εδώ και μήνες» είπε.

Σε αντίθεση με τα όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας, ήρθαν και οι δηλώσεις του εκπροσώπου του υπουργείου Οικονομικών, ο οποίος επέμενε ότι η αλλαγή ονομασίας δεν θα επιφέρει κατάργηση του ελέγχου, ο οποίος θα παραμείνει ως έχει και θα ασκείται από τους τρεις θεσμούς: την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την ΕΚΤ και το ΔΝΤ. Από τον ΣΥΡΙΖΑ ωστόσο τον διαψεύδουν και επιμένουν ότι οι έλεγχοι και η τρόικα έχουν τελειώσει.

Τα σενάρια για το Ποτάμι και ο Σουλτς

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης αντιμετώπισαν τις τελευταίες εξελίξεις με κριτική και με μια διφορούμενη στάση, που αποτυπώνεται στο ελαφρώς ειρωνικό «καλωσόρισμα στην πραγματικότητα» όπως εκείνοι την εννοούν.

Μόνο ο Σταύρος Θεοδωράκης του Ποταμιού έσπευσε να δηλώσει την υποστήριξή του στην περίπτωση που προχωρήσει στις μεταρρυθμίσεις. Υποστήριξε μάλιστα ότι είναι έτοιμος να στηρίξει και με την κοινοβουλευτική του δύναμη, υπονοώντας την περίπτωση που η αριστερή πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ αρνηθεί να ψηφίσει τη συμφωνία. Συγκεκριμένα, ο Σταύρος Θεοδωράκης δήλωσε ότι “Αν ο Πρωθυπουργός ειλικρινά πιστεύει όλα αυτά, που είπε στη συνέντευξη τύπου για τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις, εμείς είμαστε στο πλευρό του. Αρκεί βέβαια κάποια στιγμή να πούμε συγκεκριμένα ποιες είναι αυτές οι μεταρρυθμίσεις. Και επειδή κάποιοι στην Αθήνα έχουν ήδη αρχίσει να μουρμουράνε και να δυσανασχετούν, καλούμε τον κύριο Τσίπρα να μη διστάσει και να μη φοβηθεί. Η Κοινοβουλευτική δύναμη του Ποταμιού είναι εδώ για να στηρίξει τις μεγάλες αλλαγές, που έχει ανάγκη η κοινωνία μας. Το σημαντικό είναι τη Δευτέρα να υπάρξει συμφωνία και να ριχτούμε όλοι στη δουλειά.”

Οι αριστεροί βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ όμως (αυτοί που πολλοί ξένοι δημοσιογράφοι αποκαλούν ακροαριστερούς) για τους οποίους ο Θεοδωράκης αφήνει υπόνοιες ότι μουρμουράνε και δεν θέλουν «μεταρρυθμίσεις», δεν έχουν μπει μόνο στο στόχαστρο του προέδρου του Ποταμιού, αλλά και των ευρωπαίων εταίρων, καθώς και στελεχών των αγορών, όπως μπορεί να διαπιστώσει κανείς παρακολουθώντας τις αναλύσεις του διεθνούς τύπου.

Ήδη διακινούνται σενάρια που αναφέρουν υπαινικτικά ακόμα και αντικατάστασή τους με βουλευτές του Ποταμιού και του ΠΑΣΟΚ, αν κάποιοι από αυτούς αρνηθούν να συναινέσουν στις υποχωρήσεις για τις οποίες πιέζουν. Στο κλίμα αυτό ιδιαίτερη κινητικότητα δείχνουν κάποια στελέχη του γερμανικού σοσιαλδημοκρατικού κόμματος, ενώ για τον Μάρτιν Σουλτς πληροφορίες λένε ότι έχει αναλάβει εδώ και καιρό ρόλο «προξενητή», προσπαθώντας να ρυμουλκήσει τον ΣΥΡΙΖΑ σε πιο «ρεαλιστικές» θέσεις. Δεν είναι πολύ κρυφό ότι υπάρχουν και κάποια μετριοπαθή στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που επιχειρεί να προσεγγίσει με τις ευλογίες των εταίρων, όπως και ότι δούλεψε σκληρά για να συνεργαστεί ο ΣΥΡΙΖΑ με το Ποτάμι, αλλά δεν τα κατάφερε.

Σχετικά με την εξάμηνη παράταση του προγράμματος πάντως, όπως έχουμε ξαναγράψει, αυτή είχε προταθεί σε κλειστή σύσκεψη του ΣΥΡΙΖΑ, υπό τον Τσίπρα, (με θέμα την επόμενη μέρα) στις αρχές Ιανουαρίου, πριν τις εκλογές, από τους Δραγασάκη και Σταθάκη, αλλά τόσο ο πρόεδρος του κόμματος τότε, όσο και τα υπόλοιπα στελέχη που συμμετείχαν, ήταν αρνητικοί.

Στην ίδια πρόταση επανήλθε η Νάντια Βαλαβάνη με δημόσια δήλωσή της προεκλογικά, αλλά μετά τον θόρυβο που προκλήθηκε, επιχείρησε να το μαζέψει.
Διάθεση συμβιβασμού και μετριοπάθειας ωστόσο, έχουν δείξει και άλλα στελέχη, όπως επίσης και κάποιες κυβερνητικές επιλογές από μόνες τους το δηλώνουν. Χαρακτηριστική η περίπτωση του Δημήτρη Μαρδα, αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, που προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ και από την ίδια πολιτική σχολή με τους Στουρνάρα, Χαρδούβελη, Χριστοδουλάκη κ.α

Ο Δ.Μαρδας υπήρξε στέλεχος του Ποταμιού μέχρι και την προεκλογική περίοδο και υπάρχουν άρθρα με την υπογραφή του στο σάιτ του Ποταμιού ως και τις 19 Ιανουαρίου. Στα άρθρα του ασκούσε κριτική συχνά στις πολιτικές του ΣΥΡΙΖΑ και στον «λαϊκισμό των αντιμνημονιακών». Η επιλογή του ήταν μία από τις εκπλήξεις για πολλά στελέχη του κόμματος. Σε ραδιοφωνική συνέντευξή του μετά την ανάληψη των υπουργικών καθηκόντων του, είχε δηλώσει ότι τον είχαν διαβεβαιώσει για την πορεία συνεννόησης και σύνεσης που θα ακολουθούσε η κυβέρνηση, διαφορετικά δεν θα συμμετείχε σε αυτήν.

Τα μάτια όλων στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ

Αυτή τη στιγμή τα μάτια όλων είναι στραμμένα στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ και οι ξένοι αναλυτές που έχουν γίνει εξπέρ στις συνιστώσες, αναρωτιούνται πως θα περάσει μία πιθανή συμβιβαστική συμφωνία ο ΣΥΡΙΖΑ από το ίδιο το κόμμα του.
Δεν είναι πάντως μόνο η Αριστερή Πλατφόρμα που βρίσκεται στα αριστερά του οικονομικού επιτελείου, αλλά η πλειοψηφία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Γιάννης Βαρουφάκης έχει μικρή αποδοχή μέσα σε αυτήν και είναι χαρακτηριστική η κριτική που δέχθηκε και στην πρόσφατη συνεδρίαση κατά την οποία τους ενημέρωσε. Η επιλογή της Ελενας Παναρίτη στο επιτελείο του, που υπήρξε συνεργάτιδα του Γιώργου Παπανδρέου, δημιούργησε μεγαλύτερες επιφυλάξεις.

Κάποιοι -στα ευρωπαϊκά κέντρα – προβλέπουν ότι η συμφωνία που θέλουν οι εταίροι, ακόμα και αν πείσουν τον Τσίπρα, δεν θα γίνει αποδεκτή από όλους τους βουλευτές και αυτοί μπορεί να τον πιέσουν να κάνει πίσω, τραβώντας τον στις προεκλογικές θέσεις. Άλλοι πάλι πιθανολογούν ακόμα και διάσταση και έχουν ήδη plan B αντικατάστασης της υποστήριξής τους -κοινοβουλευτικά- με βουλευτές του Ποταμιού, που δηλώνει πρόθυμο και δεν το κρύβει. Είναι μάλιστα τόσο ανυπόμονοι, που με την τελευταία δήλωσή του ο Θεοδωράκης σχεδόν αποκάλυψε τα όσα μαγειρεύονται στις Βρυξέλλες και στο Βερολίνο, ως plan B και C, φανερώνοντας όχι και τόσο μεγάλο σεβασμό στη βούληση των ψηφοφόρων και στο πρόσφατο εκλογικό αποτέλεσμα.
Όσο για την κυρίαρχη γραμμή των μεγάλων ΜΜΕ, για την ώρα είναι να χαμηλώσουν οι τόνοι και να μην ασκείται κριτική, ώστε να διευκολυνθεί η επιθυμητή “στροφή στον ρεαλισμό” για την οποία όλοι πιέζουν.

Για την ώρα όλα παραμένουν ανοιχτά, τίποτα δεν έχει κριθεί και οι επόμενες μέρες θεωρούνται πολύ κρίσιμες.

ThePressProject
http://www.thepressproject.gr/article/72998/Prospatheia-rumoulkisis-tou-SURIZA-kai-agrio-paraskinio

Η τύχη του Τσίπρα και η μεγάλη πρόκληση

τσιπρας-κοκκινο-φόντο

Βασιλική Σιούτη
Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου 2015

Ήταν η πρώτη φορά που το σχεδόν μόνιμο χαμόγελο του Αλέξη Τσίπρα είχε χαθεί εντελώς από το πρόσωπό του .Όλο το προηγούμενο διάστημα, ακόμα και κατά την πρόσφατη περιοδεία του στην Ευρώπη, ήταν μονίμως γελαστός, παρά τη δραματική κατάσταση της χώρας- ίσως γιατί ήταν σίγουρος ότι αυτή σύντομα θα άλλαζε.

Κατά την εξαγγελία των προγραμματικών δηλώσεων, είδαμε έναν διαφορετικό Τσίπρα, που έδειξε να συνειδητοποιεί όχι μόνο το βάρος της ευθύνης που ανέλαβε, αλλά και τη δυσκολία του εγχειρήματος, για το οποίο -αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς- δεν έχει γίνει και η καλύτερη δυνατή προετοιμασία. Η συνειδητοποίηση των δυσκολιών και της ευθύνης , ωστόσο, είναι οπωσδήποτε θετική εξέλιξη. Ίσως για αυτό και ο Αλέξης Τσίπρας κάλεσε -και σωστά- το λαό να αγωνιστεί, γιατί εδώ που βρισκόμαστε, κανένα, ακόμα κι ελάχιστα φιλολαϊκό πρόγραμμα δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς την ενεργή λαϊκή υποστήριξη, καθώς η ευρωπαϊκή ηγεσία δεν θα το επιτρέψει.

Ο Αλέξης Τσίπρας μέχρι πρότινος ήταν πολύ πιο αισιόδοξος για την έκβαση των πραγμάτων. Πίστευε ότι θα έβρισκε εύκολα συμμάχους που θα συγκροτούσαν μαζί του μέτωπο απέναντι στη γερμανική επιβολή της άγριας λιτότητας. Τα πράγματα ωστόσο, δεν ήταν ακριβώς όπως τα περίμενε κι ας είχε προειδοποιηθεί πολλές φορές για αυτό.

Η «τούμπα» όμως εχθές δεν έγινε. Ο πρωθυπουργός προσπάθησε να ισορροπήσει ανάμεσα στο ακροατήριο που βρίσκεται εκτός και στο ακροατήριο που βρίσκεται εντός των συνόρων, δίνοντας μεγαλύτερη βαρύτητα στο δεύτερο. Και μπορεί να μην υπάρχει ακόμα η βεβαιότητα ότι όσα εξήγγειλε θα γίνουν πράξη, αυτά ήταν όμως αρκετά συνεπή με το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης και οπωσδήποτε δεν άρεσαν στην ευρωπαϊκή ηγεσία, αφού δεν ήταν αυτά που ήθελε να ακούσει.

Οι δανειστές δεν υπάρχει καμία περίπτωση να δώσουν το πράσινο φως σε ένα τέτοιο πρόγραμμα, παρότι ο Αλέξης Τσίπρας ήταν αρκετά μετριοπαθής. Δεν εξήγγειλε το πρόγραμμα μιας αριστερής κυβέρνησης, αλλά το πρόγραμμα μιας κυβέρνησης που προσπαθεί να αναχαιτίσει την ανθρωπιστική κρίση. Δεν αναφέρθηκε στην διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους, ούτε σε εθνικοποίηση τραπεζών και ακόμα και τον κατώτατο μισθό των 751 ευρώ, είπε ότι θα τον αποκαταστήσει σταδιακά μέχρι το 2016.

Οι γραφειοκράτες της ΕΕ δεν θα εγκρίνουν ένα πρόγραμμα βασισμένο σε αυτές τις προγραμματικές εξαγγελίες, παρότι υπήρξαν μετρημένες. Ο Αλέξης Τσίπρας, βαδίζοντας προς την εξουσία, έβαλε ήδη νερό στο κρασί του, υποχωρώντας από βασικές θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ (χρέος, τράπεζες κτλ) . Δεν ήταν διατεθειμένος όμως , μέχρι χθες, να δεχθεί και την ταπείνωση, την οποία η Γερμανία φαίνεται να επιδιώκει. Τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, μία μέρα πριν από τις προγραμματικές δηλώσεις, ζήτησαν από τον πρόεδρο του κόμματός τους και πρωθυπουργό να μην κάνει ούτε βήμα πίσω. Σαφής, στην ανυποχώρητη γραμμή, ήταν και η τοποθέτηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου , προέδρου της Βουλής πλέον, που μίλησε για πρωτοβουλία για τη διαγραφή του χρέους, κάτι που λίγοι ακόμα και στον ΣΥΡΙΖΑ τολμούν να πουν σε αυτή την φάση.

Ο ελληνικός λαός, στην πλειοψηφία του, αυτές τις μέρες άρχισε να νιώθει περήφανος για τα όχι που ακούγονται μετά από πολύ καιρό, γνωρίζοντας τον κίνδυνο σύγκρουσης, τον οποίο δεν δείχνει να φοβάται. Αυτό το κλίμα που έχει δημιουργηθεί τελευταία , δεν διευκολύνει υποχωρήσεις, ακόμα κι αν κάποιοι τις σκέφτονταν. Οι πολίτες της χώρας νιώθουν ότι μετά από πολύ καιρό μπορούν να πάρουν την αξιοπρέπεια τους πίσω και αυτό έχει καλλιεργήσει μεγάλες προσδοκίες .
Οι προηγούμενες κυβερνήσεις επέτρεψαν την ταπείνωσή τους , και όχι μόνο δεν υπερασπίστηκαν έναν λαό που χαρακτηρίστηκε συλλήβδην ως τεμπέλης , σπάταλος και διεφθαρμένος, αλλά υπερθεμάτιζαν κιόλας. Την αξιοπρέπειά τους όμως, έχασαν και όλοι όσοι φτωχοποιήθηκαν τα πέντε αυτά χρόνια κι έπρεπε να παρακαλάνε για να βρουν δουλειά ή για να μην τους κόψει το ρεύμα η ΔΕΗ ή για δανεικά προκειμένου να πληρώσουν τους φόρους. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έφερε την ελπίδα πως αυτή η ταπείνωση μπορεί να λάβει τέλος εδώ. Και έφερε την ελπίδα, όχι μόνο στους ψηφοφόρους της , αλλά στην πλειοψηφία των Ελλήνων που παρακολούθησαν με ανακούφιση όσα έγιναν (κυρίως ειπώθηκαν) την πρώτη εβδομάδα μετά τις εκλογές.

Η σύγκρουση για την ώρα, μοιάζει αναπόφευκτη. Ο ελληνικός λαός ψήφισε, απαιτώντας τον ενταφιασμό των μνημονίων και ζητώντας την αξιοπρέπειά του πίσω. Η ευρωπαϊκή ηγεσία, δηλαδή οι Γερμανοί, παραμένουν ανυποχώρητοι , άρα δεν υπάρχει άλλος δρόμος από αυτόν της σύγκρουσης , αν κανείς δεν κάνει πίσω.

Τώρα η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να αποδείξει εάν πραγματικά έχει τις ικανότητες για να διαχειριστεί μία τόσο κρίσιμη κατάσταση. Ο Αλέξης Τσίπρας μέχρι σήμερα έχει φανεί πολύ τυχερός και έχει ευνοηθεί τα μέγιστα από τη συγκυρία. Η ηγεσία του κόμματος του προσφέρθηκε από τον Αλέκο Αλαβάνο, χωρίς να χρειαστεί να παλέψει για να την κατακτήσει -μόνο για να τη διατηρήσει, ίσως, αλλά κι εκεί είχε μεγάλη βοήθεια. Στη συνέχεια είδε το κόμμα του από το 4% να πηγαίνει στο 27%, όχι επειδή το είχε σχεδιάσει και του βγήκε , αλλά επειδή το ΠΑΣΟΚ κατέρρευσε και ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ο πιο συγγενικός χώρος για τους ψηφοφόρους. Αναμφισβήτητα διαθέτει κάποια σημαντικά ταλέντα που είναι απαραίτητα στον δύσκολο και όχι αγγελικά πλασμένο κόσμο της πολιτικής. Ως ηγέτης όμως θα κριθεί τώρα, που έρχεται αντιμέτωπος με μια μεγάλη πρόκληση. Και τώρα δεν φτάνει η τύχη. Αν τα καταφέρει, θα έχει αποδείξει ότι εκτός από τυχερός είναι και πραγματικός ηγέτης.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Προσπάθησαν να μου σπάσουν το ηθικό αλλά διάλεξαν λάθος άνθρωπο»

της Βασιλικής Σιούτη
Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2015

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου είναι η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ που αυτά τα δύο χρόνια και κάτι, που διήρκησε αυτή η βουλευτική θητεία, ενόχλησε όσο λίγοι , κυρίως με τη μαχητικότητα της απέναντι στην κυβέρνηση, τη διαπλοκή, τη φοροδιαφυγή.

zoe
Οι αντίπαλοί της την αποκαλούν «Ροβιεσπιέρο» και την κατηγορούν ότι θέλει να στήσει γκιλοτίνα στο Σύνταγμα. Οι φίλοι και οι σύντροφοί της όμως τη θαυμάζουν για την τόλμη και το δυναμισμό της. Είναι από τους ελάχιστους βουλευτές, που ο κόσμος επιδοκιμάζει όταν τη βλέπει στο δρόμο και αυτό οφείλεται κυρίως στη σθεναρή στάση που κράτησε στην υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ και στις επιθέσεις που δέχθηκε από την κυβέρνηση για να μην συνεχίσει.

Τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, όσο κι αν τη ζορίσεις, δεν στριμώχνεται εύκολα. Αυτό το έχουν διαπιστώσει μάλλον όλοι. Περίμενα να έρθει σε δύσκολη θέση με την ερώτηση για τη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα, ότι όλοι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί θα υπάγονται στο γραφείο του. Εκείνη , με μια ντρίπλα απάντησε πως αυτό σημαίνει ότι θα είναι υπόλογος και ότι αναλαμβάνει την ευθύνη. Χωρίς να αφήσει να διαφανεί αν συμφωνεί ή διαφωνεί με την απόφαση αυτή.

Στη συνέντευξή της στο ΤΡΡ σήμερα λέει ότι τα κυβερνητικά κόμματα μας έκρυψαν τα περισσότερα για τη λίστα Λαγκάρντ και ότι αν ήταν στο χέρι τους, ποτέ κανείς δεν θα μάθαινε το παραμικρό για το περιεχόμενο της . «Στη λίστα αυτή » αναφέρει, « υπάρχει ακτινογραφία της διαπλοκής».

Δεσμεύεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταργήσει τον νόμο περί (μη) ευθύνης υπουργών, την ασυλία των μελών του ΔΣ του ΤΑΙΠΕΔ και του ΤΧΣ. Ότι θα ερευνηθεί η λίστα Λαγκάρντ και θα γίνει προκήρυξη διαγωνισμού με κανόνες για τις τηλεοπτικές άδειες. Δεσμεύεται ακόμα ότι με τον ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση, τα ΜΑΤ δεν θα ξαναδείρουν πολίτες και οι αστυνομικοί δεν θα τους ξαναψεκάσουν με χημικά .

-Δεν ήταν μια πλήρης βουλευτική θητεία, αλλά ο πολιτικός χρόνος της ήταν πυκνός. Τι αποκομίσατε αυτά τα δυόμιση χρόνια στη Βουλή;

«Ήταν μια περίοδος πραγματικά διαφωτιστική για το πώς φτάσαμε ως εδώ. Διαπίστωσα κυρίως ότι τα δύο κυβερνώντα κόμματα θεωρούν ότι η χώρα τους ανήκει και ότι οι ίδιοι πρέπει να έχουν ασυλία».

-Μιλώντας για ασυλία, υπάρχει ο διαβόητος νόμος περί (μη)ευθύνης υπουργών . Τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ με το νόμο αυτό που απαλλάσσει τους υπουργούς από τον έλεγχο της δικαιοσύνης;

«Υπάρχει διακηρυγμένη η θέση μας για κατάργησή του, είναι και στο πρόγραμμά μας, του 2012. Είναι μάλιστα στον σκληρό πυρήνα των πρώτων μέτρων που θα πάρουμε μόλις αναλάβουμε. Υπάρχει οπωσδήποτε το συνταγματικό εμπόδιο και μέχρι να αναθεωρηθεί το Σύνταγμα, δεν μπορούμε να μεταβάλουμε τη συνταγματική διάταξη, όμως υπάρχει η εφαρμοστική νομοθεσία που επιδέχεται τροποποιήσεων , οι οποίες οδηγούν στη λογοδοσία και όχι στην ασυδοσία. Αλλά ακόμα και αυτός ο προβληματικός νόμος δίνει τη δυνατότητα να ελέγχονται οι υποθέσεις που πάνε στη Βουλή, αν υπάρχει πολιτική βούληση. Στη Βουλή διαβιβάστηκαν, μόνο αυτή την περίοδο, πάνω από 100 δικογραφίες που αφορούσαν υπουργούς και πρώην υπουργούς και πρωθυπουργούς».

-Και τι απέγιναν αυτές οι δικογραφίες;

«Καταχωνιάστηκαν στα συρτάρια της νομικής υπηρεσίας της Βουλής, με τον πρόεδρο της Βουλής να αρνείται να δώσει αντίγραφά τους».

-Δηλαδή εσείς -οι βουλευτές της αντιπολίτευσης- δεν έχετε την πλήρη γνώση των δικογραφιών που έχουν φτάσει στη Βουλή;

«Όχι, δεν έχουμε πλήρη γνώση. Μας επέτρεπαν μόνο να τις διαβάσουμε σε ένα γραφείο που δουλεύουν 10 υπάλληλοι της νομοθετικής υπηρεσίας, σηκώνουν τηλέφωνα, μιλούν μεταξύ τους, σε ώρες γραφείου, που είναι οι ώρες που ο βουλευτής οφείλει να είναι στις επιτροπές και στην ολομέλεια και βέβαια αν σκεφτούμε ότι είναι 300 οι βουλευτές, για να μελετήσει κανείς μια μία τις δικογραφίες, θα πέρναγαν πάνω από 30 χρόνια. Το θέμα αυτό το έχουμε αναδείξει από τότε που διαβιβάστηκε η δικογραφία για το μνημόνιο. Ειδικά αυτή τη δικογραφία, την αντιγράφαμε σαν τους μοναχούς στον μεσαίωνα, ένα ένα τα έγγραφα της».

-Σε μια πιθανή αυριανή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ποιες εγγυήσεις θα υπάρχουν ώστε οι υπουργοί να μην χαίρουν ασυλίας, καθώς η συνταγματική διάταξη δεν μπορεί να αλλάξει αμέσως;

«Κοιτάξτε, το πλαίσιο είναι προβληματικό. Το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε διαδικασία υποχρεωτικού ελέγχου των δικογραφιών που αφορούν τους υπουργούς. Γιατί είναι φοβερό το κόλπο που έχει γίνει. Ο νόμος λέει: διαβιβάζεται αμελλητί στη Βουλή. Με πρόταση 30 βουλευτών μπορεί να συγκροτηθεί επιτροπή προκαταρκτικής εξέτασης. Δηλαδή διερεύνησης ποινικών ευθυνών. Τι έχουν κάνει αυτοί τώρα; Θα σας το πω όπως το έχω βιώσει. Βλέπετε εσείς Βουλή γύρω στις 3.00 τη νύχτα. Βλέπετε 5-6 βουλευτές το πολύ μέσα στην αίθουσα και την ώρα που έχουν τελειώσει κατάκοποι τη συζήτηση , φέρνει ο υπάλληλος της Βουλής ένα χαρτί και ψέλνει ο πρόεδρος: Γίνεται γνωστό ότι διαβιβάστηκε δικογραφία που αφορά υπουργούς. Αν δεν είμαι εγώ μέσα εκείνη τη στιγμή ή κάποιος από την αντιπολίτευση που να ρωτήσει τι δικογραφία είναι αυτή και κατά ποίων υπουργών, μπορεί και να μην πουν ούτε τα ονόματα των υπουργών. Η δικογραφία αυτή δεν έχει καμία διαδικασία δρομολόγησης μετά. Δεν υπάρχει επιτροπή που την υποδέχεται. Δεν είναι σαν τις επιτροπές για τις ασυλίες».

-Και τι γίνονται οι δικογραφίες αυτές που είναι κατά υπουργών;

«Τίποτα. Πέφτουν στο πηγάδι».

-Πολλές φορές – κι εδώ θα πάρω θέση, κάτι που συνήθως αποφεύγω στις συνεντεύξεις- μείναμε άφωνοι από τις επιθέσεις που δεχθήκατε στο κοινοβούλιο, από κυβερνητικούς βουλευτές που σας συμπεριφέρθηκαν με χυδαιότητα και σεξισμό και μια εντελώς εξωθεσμική συμπεριφορά. Οι λόγοι ήταν προφανείς, καθώς η επιμονή σας για την ανάδειξη των αποκαλύψεων της λίστας Λαγκάρντ ήταν πολύ ενοχλητική για κάποιους. Δεν σας πτόησε αυτή η συμπεριφορά;

«Μακάρι να είχα τον χρόνο να κάνω ένα ανθολόγιο για το τι έχει ειπωθεί εκείνη την περίοδο και με ποιες αφορμές. Ήταν εντελώς ξεκάθαρο για μένα ότι αυτό ήταν μία μέθοδος απόπειρας ηθικής και ψυχικής εξουθένωσης ώστε να υποχωρήσω, αλλά αυτό ήταν πραγματικά μια πολύ λάθος επιλογή σε λάθος άνθρωπο. Επιπλέον, η στάση του κόσμου ήταν απολύτως εμψυχωτική και ενθαρρυντική».

-Δεν είμαι σίγουρη ότι θα το άντεχαν όλοι.

«Το άντεξα, γιατί δεν θα επέτρεπα στον εαυτό μου να μην αντέξει, κυρίως δε, γιατί ήταν τόσο εμψυχωτική η στάση των απλών ανθρώπων, αλλά και η υποστήριξη των συντρόφων μου και του κόμματός μου. Αυτό που ήταν για μένα εντυπωσιακό ήταν η διαπίστωση της απόστασης που χωρίζει αυτούς τους ανθρώπους από την κοινωνία, ώστε να μην συνειδητοποιούν πόσο πολύ εκτίθενται. Περίμενα ότι θα έβαζαν κάποια όρια στην ακραία αυτή συμπεριφορά, για να προστατεύσουν τον εαυτό τους».

-Γιατί πιστεύετε ότι δεν τα έβαλαν;

«Το πρώτο που σκέφτεσαι είναι ότι για να εκτίθενται τόσο, ποιος ξέρει τι συμφέροντα προστάτευαν. Υπάρχει απίθανο υλικό από όλη τη διαδικασία της προκαταρκτικής εξέτασης, που δεν το έχετε δει και ακούσει ποτέ, όπου εκεί πια είναι εκτροχιασμένες οι συμπεριφορές τους – στοχευμένες και σε σύμπραξη. Το άλλο που έγινε κατά την έναρξη και ήταν μια καθαρά πράξη εκφοβισμού ήταν ότι χρησιμοποίησαν και τα φίλια ΜΜΕ . Βγήκε μάλιστα και δημοσίευμα που έλεγε ότι με τις ερωτήσεις που κάνω και δεν αφήνω τους βουλευτές να πάνε στα σπίτια τους, δεν θα γλιτώσω το ξύλο. Ότι «κάποια στιγμή κάποιος θα κλείσει το φως και…» Έκανα αμέσως καταγγελία στον πρόεδρο της Βουλής . Ήταν μία ευθεία απόπειρα εκβίασης εναντίον μου για να μην κάνω το καθήκον μου καθώς και ευθεία απειλή».

-Ήταν προφανές ότι ενοχλήσατε με τη λίστα Λαγκάρντ. Υπήρχε άραγε όντως περίπτωση να αποκαλυφθούν μέσα στη Βουλής πράγματα που κάποιοι δεν ήθελαν να μάθουμε;

«Σαφώς. Ήταν καταρχάς η εντελώς ένοχη συμπεριφορά των κυβερνήσεων και εκείνων που είχαν στα χέρια τους τη λίστα και όχι απλώς δεν την αξιοποίησαν, αλλά την απέκρυψαν από το κράτος. Σε αυτή τη λίστα, στο ηλεκτρονικό της αρχείο, υπάρχει η ακτινογραφία της διαπλοκής στη χώρα μας».

-Τι εννοείτε; Είναι μόνο μία λίστα από μία τράπεζα, ενώ υπάρχουν πολύ περισσότερες τράπεζες και μέρη όπου έχει τοποθετηθεί κεφάλαιο που βγήκε έξω από τη χώρα.

«Δεν είναι απλώς μία λίστα. Είναι μία λίστα από την τράπεζα που από ότι φαίνεται κατά σύστημα γινόταν αποταμίευση και απόκρυψη ενθυλακωμένων ποσών από δραστηριότητα σε βάρος του δημοσίου. Υπάρχουν κομματικά και κυβερνητικά στελέχη της Ν.Δ και του ΠΑΣΟΚ. Είναι ο Παπασταύρου που τον έστειλε το Μαξίμου να κλείσει τη συμφωνία με την Ελβετία για τις καταθέσεις , ενώ ο ίδιος είναι στη λίστα Λαγκάρντ… είναι πολλά που δεν είδαμε…».

-Ποιος είναι ο ρόλος του Παπασταύρου;

«Ο κ.Παπασταύρου έχει πει ότι η offshore εταιρεία με δικαιούχους τον εαυτό του, τον πατέρα του και τη μητέρα του και με κατατεθειμένο ποσό των 5 εκατομμυρίων ευρώ, είναι μία εταιρεία που δημιουργήθηκε για να εξυπηρετήσει τον φίλο του Σάμπηυ Μιωνή . Ο Σάμπυ Μιωνή είναι συνδεδεμένος με την πιο μεγάλη κατάθεση που υπάρχει στη λίστα, που είναι πάνω από 500 εκατομμύρια δολάρια, σε μία εταιρεία που προέκυψε ότι είναι εξαγορασμένη από την EFG του κ.Λάτση.

Αυτή κατάθεση που συνδέεται με μία εταιρεία η οποία ανατρέχει στις αρχές του 2000 (και συνδέεται με την εποχή εκείνη την οποία έτρεχε ο Σάμπυ Μιωνή και εξαγοράστηκε από την EFG) φαίνεται ότι έχει μέσα στους δικαιούχους και τους συναλλασσομένους της πάρα πολύ σημαντικά πρόσωπα. Είναι δε εντυπωσιακό ότι έκλεισαν άρον άρον οι εργασίες της Επιτροπής για τη λίστα Λαγκάρντ -πραξικοπηματικά- τον Ιούλιο του 2013, ενώ είχαμε αποστείλει ένα αίτημα στην Ιρλανδική Αρχή, που είχε τη βάση της αυτή η εταιρεία, για να μας πει τα πρόσωπα που συνδέονται με αυτές τις καταθέσεις. . Έκτοτε ρωτάω στη Βουλή αν έχουν έρθει οι απαντήσεις, και απάντηση δεν παίρνω. Είναι πολύ δύσκολο πάντως να μην έχει έρθει απάντηση από την ιρλανδική αρχή. Θα το ερευνήσουμε».

-Δεν φοβόσαστε;

«Όχι».

-Τι μας έκρυψαν από τη Λίστα Λαγκάρντ;

«Τα περισσότερα» .

-Με τον Παπασταύρου που είναι στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού, τι έγινε;

«Ο Παπασταύρου είναι ελεγχόμενο πρόσωπο».

-Έχει ελεγχθεί;

«θα έπρεπε. Το αν ελέγχθηκε και πως ελέγχθηκε δεν το γνωρίζω διότι δεν ήταν δουλειά της επιτροπής».

-Και πως θα προχωρούσε η κυβέρνηση την υπόθεση της λίστας όταν συνεργάτες της είναι ελεγχόμενοι; Δεν υπάρχει τουλάχιστον ηθικό ζήτημα;

«Πρέπει να δείτε τα βίντεο της Βουλής. Στις πρώτες συνεδριάσεις της επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, ερχόταν ο Μανώλης Κεφαλογιάννης σαν καταδρομικό –υπήρξε μία συνεδρίαση όπου ήρθε και μου έκλεισε το μικρόφωνο. Και λέει : «αυτό είναι δημοκρατία». Υπάρχει σε βίντεο της Βουλής αυτό. Τότε δεν ήξερε κανείς το περιεχόμενο της λίστας και αν ήταν στο χέρι τους, δεν θα το μαθαίναμε ποτέ. Όταν πήραμε τα αντίγραφα της λίστας, μάθαμε ότι είναι η σύζυγός του και η πεθερά του και η γιαγιά της συζύγου του στη λίστα Λαγκάρντ. Αποδείχτηκε μάλιστα ότι το γνώριζε και το Μαξίμου. Διότι πέντε αρχεία έχουν ανοιχτεί αφότου παραδόθηκε η λίστα Λαγκάρντ από τον Βενιζέλο στον Σαμαρά και το ένα είναι αυτό».

-Πόσο προχώρησε η κυβέρνηση τον έλεγχο της λίστας Λαγκάρντ;

«Ελέγχεται με ρυθμούς χελώνας , σκανδαλώδους αργοπορίας και αυτό είναι όχι απλώς τρόπος διευκόλυνσης των ελεγχόμενων, αλλά είναι και τρόπος εξοικονόμησης υπερασπιστικών επιχειρημάτων για τον κ. Παπακωνσταντίνου. Θα πει τώρα, ότι να, και αυτοί δεν την έχουν ελέγξει ακόμα. Δεν έχουν διερευνηθεί όμως επαρκώς ούτε οι ποινικές ευθύνες των κυβερνητικών στελεχών που ενεπλάκησαν στην απόκρυψή της. Ήρθαν και είπαν ψέματα στην επιτροπή , όπως ας πούμε ο πρώην γ.γ του υπουργείου Οικονομικών ο κ. Πλασκοβίτης, ο οποίος είναι σήμερα μέλος του ΔΣ της Τράπεζας της Ελλάδας και έχει από την ίδια την επιτροπή τελικά διαβιβαστεί η δικογραφία για να ελεγχθεί για ψευδορκία και παρόλα αυτά παραμένει στη θέση του ως μέλος της διοίκησης της Τράπεζας της Ελλάδας. Είναι πολλά αυτά που δεν είδαν το φως της δημοσιότητας και μεθοδεύεται να μην ελεγχθούν ποτέ».

-Αν αλλάξει η κυβέρνηση και η σύνθεση της πλειοψηφίας στη Βουλή μπορεί να γίνει κάτι;
«Ναι, βεβαίως μπορεί να γίνει κάτι».

-Όσοι έχουν βγάλει μαύρα λεφτά έξω, μπορεί στο μεταξύ να έχουν βρει τρόπους να τα δικαιολογήσουν;

«Επιχειρήθηκε αυτό ενόσω συνεδριάζαμε. Έφερναν από το παράθυρο τροπολογίες που έδιναν αυτή τη δυνατότητα για τους καταθέτες της λίστας Λαγκάρντ. Π.χ για χρήματα που δεν έχουν φορολογηθεί και που αποτελούν αντικείμενο δωρεάς, υπάρχει η δυνατότητα εκ των υστέρων δήλωσης με πολύ μικρή φορολόγηση. Φωτογραφικές τροπολογίες. Το πιο ενδιαφέρον είναι ότι εκείνος που τις δρομολογούσε -το υπουργείο Οικονομικών και ο γ. γ Δημοσίων Εσόδων, γιατί υπήρχαν και δικές του εγκύκλιοι, σήμερα φιγουράρει στο ψηφοδέλτιο του Ποταμιού. Ο κ.Θεοχάρης».

-Τις άλλες λίστες π.χ με τα σπίτια που αγοράστηκαν στο Λονδίνο βγάζοντας έξω λεφτά και τις άλλες λίστες , τις έχετε δει;

«Υπήρξε μία κυβερνητική απόφαση του Δεκεμβρίου που δίνει την εξουσιοδότηση στον επικεφαλής του ΣΔΟΕ να αποφασίσει για τη διατήρηση ή καταστροφή αρχείων. Αυτό είναι σκάνδαλο βέβαια. Πιστεύω ότι οι αρχές που τις έχουν στα χέρια της δεν θα το κάνουν».

-Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι θα ενοποιήσει όλους τους ελεγκτικούς μηχανισμούς και θα υπάγονται στο γραφείο του. Αυτό δεν έχει κινδύνους; Πως θα εξασφαλιστεί η διαφάνεια; Φανταστείτε τι θα λέγατε αν αυτό το έκανε ο Σαμαράς.

«Η ενοποίηση των υπηρεσιών είναι στον αντίποδα αυτού που έχουν κάνει οι κυβερνήσεις τόσα χρόνια, που έχουν δημιουργήσει παράλληλες αρμοδιότητες, είτε συγκρούσεις αρμοδιοτήτων, είτε κενά. Το απευθείας στον πρωθυπουργό θεωρώ ότι έχει την έννοια ότι θα λειτουργήσει εγγυητικά για τη διαδικασία».

-Δηλαδή δεν θεωρείτε επικίνδυνη την υπαγωγή αυτή, η οποία στην ουσία θα είναι υπό τον έλεγχο κάποιου συνεργάτη του πρωθυπουργού;

«Η φιλοσοφία δεν είναι αυτή, αλλά η έμφαση ότι ο πρωθυπουργός αναλαμβάνει την ευθύνη».

-Άρα θα είναι και υπόλογος για το θέμα της φοροδιαφυγής και των ελέγχων.

«Ακριβώς. Είναι μία πράξη ευθύνης, όχι μία πράξη παρέμβασης στους ελέγχους».

-Η υπόθεση της Siemens είναι άλλη μία προκλητική υπόθεση. Υπάρχουν ομολογίες ότι η γερμανική εταιρεία λάδωνε πολιτικούς για να ευνοήσουν τα συμφέροντα της, ζημιώνοντας τα συμφέροντα του ελληνικού κράτους, αλλά δεν έχει αποδοθεί δικαιοσύνη.

«Έχουμε τα ονόματα των δύο ταμιών του ΠΑΣΟΚ και της Ν.Δ και έχουμε και ένα ελεγχόμενο πρόσωπο που σήμερα προσπαθεί να χρησιμοποιήσει μία διάταξη που έφερε ο κ. Αθανασίου και η κυβέρνηση πριν από ένα μήνα».

-Μιλάτε δηλαδή για φωτογραφική διάταξη και αναφέρεστε προφανώς στον κ. Μαντέλη.

«Φωτογραφική που αφορά αυτή την υπόθεση και της Hellas Power και Energa. Δεν μπορεί 20 χρόνια μετά να επιστρέφεις χρήματα και να απολαμβάνεις μια τόσο ευνοϊκή μεταχείριση. Είναι σκανδαλωδώς προκλητικό».

-Τι μπορεί να γίνει για να δικαιωθεί επιτέλους το λαϊκό αίτημα για απόδοση δικαιοσύνης;
«Είναι στοίχημα για τη Δημοκρατία η αποτελεσματική λειτουργία της Δικαιοσύνης και η λογοδοσία. Να υπάρξει εξυγίανση του δημοσίου βίου».
-Ο κόσμος ακούει χρόνια τώρα, συνέχεια και από όλους αυτά τα λόγια. Πράξεις δεν έχει δει.

«Εμείς έχουμε δώσει δείγμα γραφής στην πράξη. Οι περίφημοι «όλοι» δεν είναι παρά αυτοί οι δύο. Δεν έχουν κυβερνήσει άλλοι 40 χρόνια τώρα».

-Τι θα γίνει με τις τηλεοπτικές άδειες των καναλιών;

«Προκήρυξη διαγωνισμού με κανόνες, αυτό που δεν έγινε ποτέ».

-Θα γίνει; Γιατί εκφράζονται αμφιβολίες.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ το έχει πει απερίφραστα ότι θα το κάνει και είναι δέσμευσή μας. Μπορεί να το διαπιστώσει κανείς και από τη λυσσαλέα αντίδραση απέναντί μας».

-Τελευταία παρατηρείται μία απόπειρα προσέγγισης.

«Ας μην πιστέψουν ότι θα ενδώσουμε ή θα δελεαστούμε».

-Με τις διατάξεις που εξασφαλίζουν ασυλία στα στελέχη του ΤΧΣ και του ΤΑΙΠΕΔ τι θα γίνει;

«Είναι αντισυνταγματικές, το έχουμε γράψει και στη» Μαύρη Βίβλο της ντροπής». Είναι αυτονόητο ότι θα τις καταργήσουμε».

-Ποιος θα είναι ο ρόλος της αστυνομίας σε μια κυβέρνηση της αριστεράς;

«Για εμάς είναι στρέβλωση αυτό που έχει γίνει στη χώρα: Η αστυνομία να χρησιμοποιείται ως εργαλείο επίθεσης στους πολίτες.

Ο ρόλος της αστυνομίας είναι η πάταξη της εγκληματικότητας και η προστασία των πολιτών . Η εγγύηση ότι οι πολίτες μπορούν να ζουν με ασφάλεια. Δυστυχώς αυτό δεν συμβαίνει και βλέπουμε πλήθος αστυνομικών να χρησιμοποιούνται για να αστυνομεύονται οι ελευθερίες των πολιτών και όχι για να αντιμετωπίζουν την πραγματική εγκληματικότητα».

-Η Ν.Δ σας κατηγορεί ότι θα αφοπλίσετε την αστυνομία.

«Η αστυνομία δεν οπλοφορεί για να πυροβολεί δεκαπεντάχρονα παιδιά, ούτε απλούς πολίτες, ούτε για να απειλεί με τη χρήση όπλου εκείνους που διεκδικούν τα δικαιώματά τους. Η κατάργηση των ΜΑΤ δεν είναι μόνο θέση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και των ομοσπονδιών των αστυνομικών, γιατί ο τρόπος που λειτουργούν οι μονάδες αυτές είναι τρόπος που προσβάλει τους ανθρώπους που υπηρετούν εκεί».

-Σε μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν θα δούμε τα ΜΑΤ να ψεκάζουν πολίτες που κατεβαίνουν στο δρόμο για να διαδηλώσουν;

«Ήμουν συνήγορος του Αλέξη Τσίπρα όταν καταθέσαμε στις αρχές Ιουλίου του 2011 μηνυτήρια αναφορά για τη χρήση χημικών κατά τη διάρκεια της ψήφισης του μεσοπροθέσμου. Και είμαι συνήγορος αγωγής των θυμάτων αυτής της χρήσης χημικών και της κακοποίησης πολιτών. Η δικογραφία αυτή έχει προχωρήσει και είναι στο ακροατήριο. Δεκαοχτώ επικεφαλής διμοιριών παραπέμπονται για την υπόθεση αυτή. Η χρήση των χημικών είναι παράνομη και συνιστά διεθνές έγκλημα η χρήση τους κατά πολιτών».

-Δηλαδή κάθε πολίτης που δέχεται επίθεση με χημικά μπορεί να προσφεύγει στην δικαιοσύνη;

«Μπορεί και δικαιούται να προσφεύγει.

-Εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης ζήτησε πρόσφατα να ξεχάσουμε το κατοχικό δάνειο, αφού 70 χρόνια τώρα οι ελληνικές κυβερνήσεις το είχαν αφήσει και έχει χάσει τη νομιμοποίηση της η διεκδίκησή του.

«Να μην ξεχνάμε και τον κ.Σαχινίδη που μέχρι πρόσφατα μας έλεγε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία, ενώ υπάρχουν καταγεγραμμένα σε όλα τα υπουργεία. Καλό θα ήταν πάντως, οι εκπρόσωποι της γερμανικής κυβέρνησης με μεγαλύτερη αιδώ να τοποθετούνται σε αυτό το θέμα.

Είναι ηθικό και ιστορικό το χρέος τους, είναι και νομικά κατοχυρωμένες οι αξιώσεις της Ελλάδας από τη θηριωδία, από το κατοχικό δάνειο- που ήταν αναγκαστικό δάνειο και η αποπληρωμή του είχε ξεκινήσει κι έχει καταγραφεί- και η επιστροφή των αρχαιοτήτων».

-Η γερμανική κυβέρνηση μοιάζει να ανησυχεί για το τι θα πράξει μία κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.

«Δεν ανησυχούν γιατί ξέρουν ότι εμείς θα διεκδικήσουμε αυτές τις αποζημιώσεις».

-Θα τολμήσετε; Δεν θα κάνετε πίσω;

«Αυτονόητο ότι δεν θα κάνουμε πίσω».